Cookies-close Korzystając ze sklepu dodatkireklamowe.pl wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Pozwalają nam one zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania naszego serwisu. Więcej na temat cookies znajdziesz w Polityce Cookies. Polityka prywatności
dodatkireklamowe.plInformacje dla klientów Polityka prywatności

Polityka prywatności

Jakie rodzaje informacji zbieramy?

Do zÅ‚ożenia zamówienia wymagana jest rejestracja w sklepie. Podczas rejestracji Klient proszony jest o podanie adresu email oraz imienia i nazwiska. Podczas skÅ‚adania zamówienia klient jest proszony o podanie adresu pod jaki ma zostać zostarczone zamówienie. Od momentu rejestracji, każdy nastÄ™pny zakup w naszym sklepie wiąże siÄ™ z podaniem jedynie adresu email i hasÅ‚a wykorzystanych podczas rejestracji w sklepie rajmebli.com. Adresy dostawy, bÄ…dź do faktury wykorzystywane do finalizacji zamówieÅ„ Klient może w dowolnym momencie modyfikować, lub usuwać.

W czasie wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie gromadzone sÄ… informacje dotyczÄ…ce przeglÄ…darki odwiedzajÄ…cego, adresu IP komputera, typu systemu operacyjnego, czasie wizyty, liczbie obejrzanych stron oraz w jaki sposób do nas trafiÅ‚. Informacje te nie sÄ… Å‚Ä…czone z danymi osobowymi subskrybentów, dziÄ™ki czemu internauci pozostajÄ… anonimowi. Dane statystyczne o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych obszarów serwisu, czerpiemy również z plików "cookies" (ciasteczek), zapisywanych przez serwer na dyskach twardych odwiedzajÄ…cych. Dane te sÄ… zbierane przez zewnÄ™trzne, powszechnie wykorzystywane na rynku systemy internetowe do gromadzenia statystyk odwiedzin stron internetowych.

Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu sÄ… wykorzystane do prawidÅ‚owej realizacji zamówieÅ„, a także do Å›ledzenia statusu zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta zanim zostanie wysÅ‚ane. Klienci zachowujÄ… prawo do wglÄ…du, poprawy oraz usuniÄ™cia swoich danych z bazy adresowej po zrealizowaniu zamówienia. CzynnoÅ›ci tych dokonać można z poziomu strony internetowej sklepu po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z obsÅ‚ugÄ… sklepu.


Ochrona danych osobowych

Zabezpieczenie danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujÄ…ce siÄ™ w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianÄ… i zniszczeniem. DostÄ™p do baz danych, w których znajdujÄ… siÄ™ informacje o klientach, majÄ… wyÅ‚Ä…cznie pracownicy. DostÄ™p jest zamkniÄ™ty i wymaga hasÅ‚a dostÄ™pu.Zakres udostępniania danych

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.
Sklep rajmebli.com przestrzega zasady ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.

Nie udostÄ™pniamy danych osobowych ani adresów e-mail naszych Klientów podmiotom trzecim.
W przypadku niektórych form pÅ‚atnoÅ›ci, dane Klientów mogÄ… być przekazane firmom poÅ›redniczÄ…cym w transakcjach pÅ‚atniczych. Firmy te nie wykorzystujÄ… danych Klientów w żaden inny sposób.


Podmiot zbierajÄ…cy dane
PPHU BARBRA Jacek Kowierski

Ksawerów 95-054

Ul.Tymiankowa 23

Nip: 731-000-21-26